Voor wiens rekening zijn (kleine) reparaties bij de verhuur van een bedrijfspand?

Linda Lepelaars

Voor wiens rekening zijn (kleine) reparaties bij de verhuur van een bedrijfspand?

Een van de meest voorkomende geschillen tussen huurders en verhuurders is wie de kosten voor de kleine reparaties betaalt. Denk hierbij aan een kapotte deurbel, vervangen van lampen, onderhouden van de tuin etc.

Wat zegt de wet over (kleine) reparaties bij de verhuur van een bedrijfspand?

De wet vermeldt dat de huurder verplicht is op eigen kosten de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen tot het verhelpen van gebreken (Art. 7:217 BW). Deze regels zijn echter wat terughoudend omschreven om zo te stimuleren dat huurder en verhuurder zelf afspraken maken over wat er onder kleine reparaties valt en voor wiens rekening deze komen.

Als aanknooppunten voor het bepalen van de kleine reparaties zegt de wetgever het volgende;
– Kijk goed naar de aard van het gehuurde;
– De overige bepalingen van de overeenkomst;
– De vraag of het gaat om herstellingen aan onderdelen van het gehuurde die het gevolg zijn van wijzigingen door de huurder.

Met deze aanknooppunten kan wat meer duidelijkheid gecreëerd worden over de regeling van de kosten van kleine reparaties.

Maar wat wordt er nu precies verstaan onder kleine reparaties bij de verhuur van zakelijk vastgoed?

De meest voorkomende voorbeelden van kleine reparaties zijn;
– Het witten van binnenmuren, het vullen van gaatjes, plamuren
– Vastzetten van deurknoppen
– Elektrische schakelaars, deurbel vervangen
– Vervangen van kranen
– Toilet- douche garnituur vervangen
– Vervangen van binnen- en buitenlampen
– Vervangen van brievenbus
– Ontstoppen van het riool

Enkele praktische tips voor huurder en verhuurder

– Zorg ervoor dat bij het vaststellen van de huurovereenkomst duidelijk wordt vermeld wie welk onderhoud gaat verzorgen.
– Als u niet weet welke kosten onder kleine herstellingen vallen, dan kunt u altijd het ‘Besluit kleine herstellingen’ raadplegen.
– Belangrijk is dat beide partijen ervan op de hoogte zijn dat ze eventuele gebreken zo snel mogelijk moeten melden.

Linda Lepelaars

Linda Lepelaars

Linda is de laatste jaren actief geweest bij een grote financiële dienstverlener. Zij is het aanspreekpunt voor al uw uiteenlopende vastgoed- en financieringsvraagstukken.