Welke wijzigingen mag een huurder zelf aan een bedrijfspand uitvoeren?

Jochem Kwinten

Welke wijzigingen mag een huurder zelf aan een bedrijfspand uitvoeren?

Welke wijzigingen of aanpassingen mag een huurder aan een bedrijfspand uitvoeren om bijvoorbeeld zijn eigen wensen of huisstijl te creëren. In feite zijn er drie verschillende soorten wijzigingen die van toepassing zijn bij de verhuur van zakelijk vastgoed.

Kleine wijzigingen

Onder kleine wijzigingen wordt bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij of vervangen van een lamp bedoeld. Voor deze kleine wijzigingen hoeft een huurder in principe geen toestemming aan verhuurder te vragen. Belangrijk voor deze kleine wijzigingen is dat er aan het verwijderen of herstellen van deze wijzigingen geen of geringe kosten zijn verbonden.

Ingrijpende wijzigingen

Voor ingrijpende wijzigingen, zoals voorbeeld het aanbrengen van een luxe keuken of het slopen van een muur, zal de huurder altijd toestemming vragen aan de verhuurder moeten vragen voordat deze zulke wijzigingen mag realiseren.

De verhuurder hoeft enkel en alleen de aanpassingen toe te staan als deze:
– De verhuurbaarheid van het gehuurde niet zal schaden.
– De waarde van de onroerende zaak niet nadelig beïnvloed zal worden door deze aanpassingen.

In een situatie waarbij de reactie van de verhuurder vereist is wordt van de verhuurder verwacht dat hij binnen acht weken reageert op het verzoek van zijn huurder. De wetgever heeft echter weinig geregeld voor de situatie waarin de verhuurder niet reageert na deze periode. Om onnodige conflicten te voorkomen adviseren wij om bij het uitblijven van een antwoord van de verhuurder nog niet te beginnen met de wijzigingen en het verzoek nogmaals in te dienen.

Belangrijk tip;
Een belangrijke tip is om nooit binnen deze acht weken termijn zonder toestemming te gaan verbouwen. De verhuurder zou de huurovereenkomst namelijk, met toestemming van de rechter, kunnen beëindigen omdat u zich in dit geval niet aan uw verplichtingen als huurder houdt.

Ingrijpende verbouwingen etc.

Bij nog ingrijpender wijzigingen praten we over:
– Wijzigingen die de verhuurbaarheid kunnen schaden;
– Wijzigingen die bij het verwijderen of herstellen aanzienlijke kosten met zich mee brengen;
– Wijzigingen die tot een waardedaling van de onroerende zaak kunnen leiden;

Vanzelfsprekend zal de verhuurder voor deze ingrijpende verbouwingen toestemming moeten geven aan de huurder. Wanneer de verhuurder toestemming geeft aan de huurder om deze ingrijpende verbouwingen uit te laten voeren is het ook belangrijk dat er wordt afgesproken wat er gebeurt met het verwachte opleveringsniveau bij het einde van de huurovereenkomst. Blijven de wijzigingen in takt of dient de huurder het gehuurde terug te brengen in de originele staat?

Jochem Kwinten

Jochem Kwinten

Na zijn inschrijvingen bij de NVM, NRVT en Vastgoedcert heeft Jochem zich gespecialiseerd in de Marketingwereld waardoor hij precies weet wat uw bedrijfspand nodig heeft.