Het opleveringsrapport; Voorkom problemen bij de oplevering van bedrijfsruimte!

Jochem Kwinten

Het opleveringsrapport; Voorkom problemen bij de oplevering van bedrijfsruimte!

Een goed opleveringsrapport bij de (ver)huur van bedrijfsruimte is zeer belangrijk, maar waarom? Vaak ontstaan er namelijk problemen bij de oplevering van het gehuurde. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder namelijk het gehuurde weer ter beschikking te stellen aan de verhuurder. Uitgangspunt is dat het gehuurde moet worden opgeleverd in oorspronkelijke staat (behoudens veroudering, slijtage en met toestemming van verhuurder aangebrachte veranderingen), die is te herleiden uit het opleveringsrapport dat bij aanvang van de huur over de staat van het gehuurde is opgemaakt.

Een veel voorkomend probleem is dat er helemaal geen opleveringsrapport is gemaakt bij aanvang van de huurovereenkomst. In dat geval geldt wordt er verondersteld dat de huurder het gehuurde in de staat heeft ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. Hierop kan de verhuurder wel tegenbewijs leveren, maar dat is vrij moeilijk te bewijzen zonder bewijs.

In het standaard ROZ-model, dat veelal wordt gebruikt bij huur van bedrijfsruimte, staat omschreven dat wanneer er bij aanvang van de huur geen opleveringsrapport is opgesteld, het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van gebruik aan de verhuurder wordt opgeleverd in de staat die de verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden pand, behoudens normale slijtage en veroudering en zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In het standaard ROZ-model is ook opgenomen dat, bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst, de huurder wordt verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Door een soortgelijke bepaling op te nemen schuift men de wettelijke bepaling terzijde en komt de bewijslast van de goede staat van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst bij de huurder te liggen, wanneer een opleveringsrapport ontbreekt. Er valt dan natuurlijk nog te discussiëren over de vraag of er sprake is van gebreken of van normale slijtage en veroudering. Dit dient per geval bepaald te worden, maar voor de verhuurder biedt deze bepaling wat meer zekerheid.

Ingeval bij aanvang van de huurovereenkomst wel een opleveringsrapport van het gehuurde is gemaakt, dient het gehuurde in de omschreven staat te worden opgeleverd, behoudens met toestemming van de verhuurder aangebrachte veranderingen, slijtage en veroudering. Wanneer de huurder het gehuurde niet oplevert in de staat zoals beschreven bij aanvang van de huur, dient hij de kosten van herstel te vergoeden.

Om achteraf problemen te voorkomen stellen wij van de Online Bedrijfsmakelaar altijd een opleveringsrapport op voor onze (ver)huurtransacties. Meer weten over hoe wij dat doen? Neem dan contact op met één van onze bedrijfsmakelaars voor een voorbeeld opleveringsrapport zodat u zelf de oplevering van uw bedrijfspand op de juiste manier vormgeeft.

, , , , , , , , , , , , ,
Jochem Kwinten

Jochem Kwinten

Na zijn inschrijvingen bij de NVM, NRVT en Vastgoedcert heeft Jochem zich gespecialiseerd in de Marketingwereld waardoor hij precies weet wat uw bedrijfspand nodig heeft.