WOZ- Aanslag

maart 18, 2014 Jochem Kwinten

WOZ- Aanslag

Waarschijnlijk heeft u onlangs de WOZ aanslag ontvangen van de gemeente voor uw vastgoedobject(en). Deze WOZ waarde is de grondslag voor verschillende belastingheffingen zoals de onroerende zaakbelasting, eigen woning forfait, de afschrijvingsgrens voor de vennootschapsbelasting, de waterschapsheffing en uiteraard de vermogensrendementsheffing in Box 3.

De WOZ waarde van woning wordt door de gemeente bepaald middels de vergelijkingsmethode aan de hand van onlangs verkochte vergelijkbare woningen, terwijl voor bedrijfsmatig vastgoed de WOZ waarde bepaald wordt op basis van de kapitalisatiemethode.

Door de huidige crisis zou in het algemeen de WOZ waarde in 2013 gedaald moeten zijn ten opzichte van die in 2012 Echter is deze in de meeste gevallen gelijk gebleven of zelfs gestegen! Dit heeft als gevolg dat de waarde van uw vastgoed is gedaald, maar u wel meer belasting bent moeten gaan betalen.

Wanneer dit bij u het geval is of u de daling van de WOZ waarde niet realistisch vindt is het mogelijk om binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ aanslag bezwaar in te dienen bij uw gemeente. Bij het indienen bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een taxatierapport dat is opgesteld door een gecertificeerde taxateur.

Aan zo’n taxatierapport zijn uiteraard kosten verbonden die in sommige gevallen hoger kunnen uitvallen dan uw daadwerkelijke belasting voordeel. Echter is er in de wet vastgesteld dat wanneer u in het gelijk wordt gesteld en er daadwerkelijk een te hoge WOZ waarde is geconstateerd door de gemeente dat zij verplicht zijn om u tegemoet te komen middels een onkostenvergoeding. De hoogte van deze onkostenvergoeding is verschillend per gemeente, maar is in de meeste gevallen voldoende voor het taxatierapport waardoor u geen kosten maakt en enkel geniet van uw belastingvoordeel.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Alle artikelen uit de huurovereenkomst uitgelegd in een gratis handboek!

Alle artikelen uit de huurovereenkomst duidelijk uitgelegd met voorbeelden. Download hier direct het gratis handboek en sta nooit met uw mond vol tanden tijdens onderhandelingen!


 

Over de Online Bedrijfsmakelaar

Op zoek naar een NVM – Bedrijfsmakelaar die het net even iets anders aanpakt en zonder torenhoge courtages werkt? Dan is de Online Bedrijfsmakelaar de beste partij voor u.

Wij vinden namelijk dat de traditionele werkwijze van bedrijfsmakelaars en hun verdienmodel met courtages nodig aan verandering toe is. Daarom hebben wij aantal jaar geleden een modern alternatief op de traditionele bedrijfsmakelaardij geïntroduceerd op de zakelijke vastgoedmarkt. Met deze unieke werkwijze zijn wij in 5 jaar tijd de grootste NVM – Bedrijfsmakelaar op Funda in Business geworden.

U verzorgt zelf de bezichtigingen, wij doen de rest voor u.
Persoonlijke begeleiding door een NVM – Bedrijfsmakelaar.
Plaatsing op alle grote aanbodsites, inclusief Funda in Business.
Huurovereenkomst, koopintentieverklaringen en opleveringsrapporten.
Éénmalige tarieven vanaf € 645,- excl. BTW.

Jochem Kwinten

Na zijn inschrijvingen bij de NVM, NRVT en Vastgoedcert heeft Jochem zich gespecialiseerd in de Marketingwereld waardoor hij precies weet wat uw bedrijfspand nodig heeft.