Verhuur van een bedrijfspand: wat zijn de gevolgen voor uw inkomstenbelasting?

maart 13, 2018 Jochem Kwinten

De gevolgen bij verhuur van een bedrijfspand voor uw inkomstenbelasting

Stel u heeft een bedrijfspand in privé bezit en u wilt deze graag verhuren, wat zijn dan de gevolgen voor uw inkomstenbelasting?

De Online Bedrijfsmakelaar geeft u een beter beeld van de gevolgen van verhuur van een bedrijfspand voor uw inkomstenbelasting.

Vastgoedportefeuille; resultaat uit overige werkzaamheden of box 3?

In Nederland bestaat het belastingstelsel uit drie inkomenscategorieën, boxen genoemd. Iedere box heeft een eigen stelsel van regels en kent een eigen tarief. Het tarief in box 1 (inkomen uit werk en woning) is progressief, terwijl box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) een vast tarief kennen.

Het onderscheid tussen box 1 en box 3 wordt ten aanzien van inkomsten uit vastgoed doorgaans gevormd door het onderscheid tussen ‘normaal, actief vermogensbeheer’ (box 3) en ‘meer dan normaal, actief vermogensbeheer’ (box 1). Indien sprake is van ‘meer dan normaal, actief vermogensbeheer’ worden de inkomsten die samenhangen met de exploitatie van het vastgoed belast in box 1 als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.

Om problemen te voorkomen adviseren wij van de Online Bedrijfsmakelaar altijd om goed navraag te doen bij uw accountant onder welke categorie u zelf valt.

Verhuurd vastgoed belast in box 3

Indien uw verhuurd vastgoed niet als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ wordt aangemerkt, valt deze in box 3. Bij uw aangifte inkomstenbelasting geeft u de waarde in het economisch verkeer aan per 1 januari van het belastingjaar, waarover vervolgens een fictief rendement wordt berekend dat past bij uw vermogen. De schuld ter financiering mag u in box 3 in mindering brengen op uw vermogen. Het fictieve rendement op uw vermogen, na aftrek van het heffingsvrije vermogen, is in box 3 belast tegen een vast tarief.

Het voordeel van vastgoed verhuren in box 3 is dat u de werkelijk ontvangen huur niet hoeft aan te geven, maar daar staat tegenover dat de door u gemaakte kosten niet aftrekbaar zijn. Ook niet de eventuele financieringsrente.

Bespaar op uw makelaarskosten

Omdat u de gemaakte kosten voor de verhuur van uw bedrijfspand uit box 3 niet kunt aftrekken is het belangrijk om goed op de gemaakte kosten te letten. De gemiddelde courtages van een bedrijfsmakelaar kunnen in Nederland oplopen tot maximaal 20 % van de jaarhuur. In dat geval bent u bijna 3 maanden huur verschuldigd aan uw bedrijfsmakelaar voor de verhuur. Dat kan ook anders!

Alle artikelen uit de huurovereenkomst uitgelegd in een gratis handboek!

Alle artikelen uit de huurovereenkomst duidelijk uitgelegd met voorbeelden. Download hier direct het gratis handboek en sta nooit met uw mond vol tanden tijdens onderhandelingen!


 

Over de Online Bedrijfsmakelaar

Op zoek naar een NVM – Bedrijfsmakelaar die het net even iets anders aanpakt en zonder torenhoge courtages werkt? Dan is de Online Bedrijfsmakelaar de beste partij voor u.

Wij vinden namelijk dat de traditionele werkwijze van bedrijfsmakelaars en hun verdienmodel met courtages nodig aan verandering toe is. Daarom hebben wij aantal jaar geleden een modern alternatief op de traditionele bedrijfsmakelaardij geïntroduceerd op de zakelijke vastgoedmarkt. Met deze unieke werkwijze zijn wij in 5 jaar tijd de grootste NVM – Bedrijfsmakelaar op Funda in Business geworden.

U verzorgt zelf de bezichtigingen, wij doen de rest voor u.
Persoonlijke begeleiding door een NVM – Bedrijfsmakelaar.
Plaatsing op alle grote aanbodsites, inclusief Funda in Business.
Huurovereenkomst, koopintentieverklaringen en opleveringsrapporten.
Éénmalige tarieven vanaf € 645,- excl. BTW.

Jochem Kwinten

Na zijn inschrijvingen bij de NVM, NRVT en Vastgoedcert heeft Jochem zich gespecialiseerd in de Marketingwereld waardoor hij precies weet wat uw bedrijfspand nodig heeft.