9 veelgestelde vragen over huur en verhuur van bedrijfsruimte

Jochem Kwinten

9 veelgestelde vragen over huur en verhuur van bedrijfsruimte

Bij het huren of verhuren van bedrijfsruimte bestaan er bij ondernemers nog steeds de nodige onduidelijkheid over de verschillende rechten en plichten. De Online Bedrijfsmakelaar heeft voor u een selectie gemaakt met veelgestelde vragen over huur en verhuur van bedrijfsruimte en de antwoorden op deze vragen.

1. Kan een verhuurder zomaar de huurovereenkomst bij winkelruimte beëindigen?

Nee, enkel wanneer de verhuurder daar een dringende reden voor heeft. Zou zal de verhuurder bijvoorbeeld moeten aantonen dat hij de ruimte nodig heeft voor “ Dringend eigen gebruik “.  Alleen op basis van deze regel kan de verhuurder verlangen van de huurder dat zij vertrekken uit het gehuurde.

Bij het huren van winkelruimte geniet de huurder van huurbescherming, waardoor hij ervan verzekerd is dat hij de winkelruimte langere tijd kan gebruiken. Vanwege deze regel worden over het algemeen huurovereenkomsten voor winkelruimte aangegaan voor tien jaar ( vijf plus vijf). Uiteraard kunnen de andere termijn, zoals 3 plus 7 of 4 plus 6, onderling worden overeengekomen of kan van de tienjaarstermijn worden afgeweken met goedkeuring van de rechtbank.

2. Is de huursom van een bedrijfspand belast met BTW?

Van rechtswegen is de verhuur van een bedrijfspand vrijgesteld van BTW, uiteraard kunnen huurder en verhuurder nader overeenkomen. Indien de huurder 90% van haar activiteiten belast verricht kan er geopteerd worden voor belaste verhuur. Dit is voor zowel huurder als verhuurder zeer aantrekkelijk vanwege het feit dat men de verschuldigde BTW op onderhoud of schoonmaak bij belaste verhuur kunnen terugvorderen.

3. Moet er een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld als het bedrijfspand dat ik huur wordt doorverkocht aan een nieuwe eigenaar / verhuurder?

Koop breekt geen huur waardoor er geen nieuwe huurovereenkomst opgesteld dient te worden. Alle rechten en plichten die een verhuurder ten aanzien van zijn huurder heeft, gaan bij koop van een onroerende zaak van rechtswege over op de koper. Aanpassingen in de tenaamstelling, bankrekening en BTW nummers kunnen gewoon mondeling of per post worden medegedeeld.

4.  Wat voor soort bedrijfsruimte heb ik en wat is de regelgeving ervan?

Volgens de Nederlandse wetgeving bestaat er een verschil tussen (middenstand) bedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. Deze twee bedrijfsruimten verschillen namelijk dusdanig van elkaar dat verschillende regelgeving voor beide noodzakelijk is. Hoe herken je het verschil en wat is het verschil in regelgeving voor u? Dat lees u hier.

Lees verder.

5. Is bij indeplaatsstelling de verhuurder verplicht om mee te werken?

Indeplaatssteling betekent dat een huurder niet langer de bedrijfsruimte wil of kan huren en hij op eigen initiatief een nieuwe huurder vindt die de huurovereenkomst wil voortzetten. Indien dit het geval is de verhuurder in principe verplicht om mee te werken. Om de nieuwe huurder te weigeren zal de verhuurder een goede reden moeten hebben. Wanneer de verhuurder bijvoorbeeld kan aantonen dat de nieuwe huurder niet aan de financiële eisen kan voldoen is dat een geldige reden om de nieuwe huurder te weigeren.

6. Wie moet de kosten betalen voor aanpassingen aan het pand voor de brandveiligheid?

Indien het gaat om “kleine” aanpassingen, zoals rookmelders en brandblusapparaten, dan is de huurder verantwoordelijk voor de uitvoering, het onderhoud en de kosten. Wanneer het gaat om grootschalige aanpassingen aan het bedrijfspand is de verhuurder verantwoordelijk voor de uitvoering en de kosten.

7. Wat zijn de gevolgen voor de huurder als hij de huurovereenkomst van winkelruimte tussentijds opzegt?

In dat geval pleegt de huurder een wanprestatie en is hij schadeplichtig. De verhuurder zal over het algemeen een schadevergoeding eisen. De grondslag van deze schadevergoeding is het feit dat de verhuurder huurinkomsten misloopt tot en met de originele einddatum van de huurovereenkomst.  De daadwerkelijke hoogte van de schadevergoeding zal door de betrokken partijen en eventuele juridische adviseurs worden vastgesteld.

8. Wat gebeurt er met een huurovereenkomst bij een faillissement?

Wat gebeurt er met de huurovereenkomst als de verhuurder of huurder failliet gaat? Loopt de huurovereenkomst dan gewoon door of eindigt deze van rechtswege? De artikelen 37 en 39 Faillissementwet geven het antwoord.

Lees verder.

9. Is een verhuurder aansprakelijk voor inkomstenderving als huurders door een calamiteit een bedrijfspand niet kunnen gebruiken?

De verhuurder is niet aansprakelijk voor inkomstendervingen wanneer huurders door bijvoorbeeld een brand inkomsten mislopen. Tenzij de verhuurder de brand volgens willens en wetens veroorzaakt heeft.

Het heeft wel een op een andere manier financiële gevolgen voor de verhuurder. Die kan in de periode dat de bedrijfsruimte niet gebruikt kan worden, geen huur vragen. Er is dan namelijk sprake van het niet bieden van ongestoord huurgenot.

Staat uw vraag er niet tussen? Onze bedrijfsmakelaars staan altijd voor u klaar.

Geschreven door Jochem Kwinten, Online Bedrijfsmakelaar.

, , , , , , , ,
Jochem Kwinten

Jochem Kwinten

Na zijn inschrijvingen bij de NVM, NRVT en Vastgoedcert heeft Jochem zich gespecialiseerd in de Marketingwereld waardoor hij precies weet wat uw bedrijfspand nodig heeft.